Category: UML Design

Bài 17: UML – Tools & Utilities

Bài 17: UML – Tools & Utilities

·        StarUML – StarUML là một dự án mã nguồn mở để phát triển nền tảng UML / MDA nhanh, linh hoạt, mở rộng, có tính năng và tự do đang chạy trên nền tảng Win32....

Bài 16: UML – Knowledge Test

Bài 16: UML – Knowledge Test

Trong bài này liệt kê các câu hỏi đơn giản về khái niệm UML mà bạn vừa đi qua hướng dẫn này. Dựa trên bộ câu hỏi cho trước, bạn có thể đánh giá chính...

Bài 15: UML 2.0 – Overview

Bài 15: UML 2.0 – Overview

UML 2.0 hoàn toàn là một dimension khác trong thế giới của Unified Modeling Language. Nó là phức tạp và rộng rãi trong tự nhiên. Mức độ của tài liệu cũng tăng lên so với phiên bản UML 1.5. UML...

Bài 14: UML – Activity Diagrams

Bài 14: UML – Activity Diagrams

Biểu đồ hoạt động là một biểu đồ quan trọng khác trong UML để mô tả các khía cạnh năng động của hệ thống.Sơ đồ hoạt động về cơ bản là một sơ đồ...

Bài 13: UML – Statechart Diagrams

Bài 13: UML – Statechart Diagrams

Tên của sơ đồ làm rõ mục đích của sơ đồ và các chi tiết khác. Nó mô tả các trạng thái khác nhau của một thành phần trong một hệ thống. Các trạng thái cụ...

Bài 12: UML – Interaction Diagrams

Bài 12: UML – Interaction Diagrams

Từ thuật ngữ Tương tác, rõ ràng là sơ đồ được sử dụng để mô tả một số loại tương tác giữa các yếu tố khác nhau trong mô hình. Tương tác này là một...

Bài 11: UML – Use Case Diagrams

Bài 11: UML – Use Case Diagrams

Để mô hình một hệ thống, khía cạnh quan trọng nhất là nắm bắt được hành vi động. Hành vi động có nghĩa là hành vi của hệ thống khi nó đang chạy / vận...

Bài 10: UML – Deployment Diagrams

Bài 10: UML – Deployment Diagrams

Sơ đồ triển khai được sử dụng để hình dung tô pô của các thành phần vật lý của một hệ thống, nơi các thành phần phần mềm được triển khai.Sơ đồ triển khai...

Bài 9: UML – Component Diagrams

Bài 9: UML – Component Diagrams

Các sơ đồ thành phần khác nhau về mặt bản chất và hành vi. Các sơ đồ thành phần được sử dụng để mô hình các khía cạnh vật lý của một hệ thống. Bây giờ...

Bài 8: UML – Object Diagrams

Bài 8: UML – Object Diagrams

Các sơ đồ đối tượng được rút ra từ sơ đồ lớp vì vậy sơ đồ đối tượng phụ thuộc vào sơ đồ lớp học.Các biểu đồ đối tượng đại diện cho một thể...