Category: Blogs

Bài 17: UML – Tools & Utilities

Bài 17: UML – Tools & Utilities

·        StarUML – StarUML là một dự án mã nguồn mở để phát triển nền tảng UML / MDA nhanh, linh hoạt, mở rộng, có tính năng và tự do đang chạy trên nền tảng Win32....

Bài 16: UML – Knowledge Test

Bài 16: UML – Knowledge Test

Trong bài này liệt kê các câu hỏi đơn giản về khái niệm UML mà bạn vừa đi qua hướng dẫn này. Dựa trên bộ câu hỏi cho trước, bạn có thể đánh giá chính...

Bài 15: UML 2.0 – Overview

Bài 15: UML 2.0 – Overview

UML 2.0 hoàn toàn là một dimension khác trong thế giới của Unified Modeling Language. Nó là phức tạp và rộng rãi trong tự nhiên. Mức độ của tài liệu cũng tăng lên so với phiên bản UML 1.5. UML...

Bài 14: UML – Activity Diagrams

Bài 14: UML – Activity Diagrams

Biểu đồ hoạt động là một biểu đồ quan trọng khác trong UML để mô tả các khía cạnh năng động của hệ thống.Sơ đồ hoạt động về cơ bản là một sơ đồ...